НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Једном годишње ИМГГИ објављује конкурс на који се са сопственим истраживачким идејама могу пријавити студенти Универзитета у Београду. Конкурс се објављује у првој половини године, а резултати се објављују на почетку школске године на сајту ИМГГИ. Награда подразумева могућност реализације рада за који ИМГГИ обезбеђује средства за потрошни материјал у износу који се дефинише конкурсом, коришћење лабораторије и потребне опреме, као и стручну помоћ.

Победници конкурса:

2015. Маја Јокић, Хемијски факултет Универзитета у Београду: Синтеза и испитивање комплекса алицина

2016. Војислав Глигоровски, Биолошки факултет и Електротехнички факултет, Универзитет у Београду: Конструкција молекуларног NILI (NOR) логичког кола за E. coli коришчењем промотора recA гена и SAM рибопрекидача.

Конкурс за студентски научно-истраживачки рад у области "life science" за 2017. годину је отворен и траје до 15. августа:

pdfКонкурс за студенте 2017.pdf

КУРСЕВИ

ИМГГИ повремено организује тематске курсеве намењене студентима основних, мастер или докторских студија биологије или сродних дисциплина. Информације о курсевима објављују се у вестима на сајту ИМГГИ.

У 2017. години ИМГГИ ће организовати два курса за студенте.

За курсеве које ИМГГИ организује могу се пријавити студенти Универзитета у Београду, а првенствено су намењени студентима биологије и сродних дисциплина. Садржај је прилагођен студентима основних студија и од предзнања захтева само основно познавање принципа биологије и хемије.

Пријављивање за курсеве у 2017. години врши се преко обрасца:

 

Пријављивање се врши најкасније до 31. маја, а сви пријављени ће током јуна бити обавештени да ли су одабрани за учешће.

12. јул 2017.

Курс "Увод у научно-истраживачки рад" 

Програм:
10:00-11:00 Уводно предавање
11:20-12:20 Радионица: Поставка експеримента
12:50-13:50 Радионица: Представљање резултата истраживања
14:10-15:10 Радионица: Писање сажетка рада
15:10-15:30 Завршна дискусија

Напомена:
Приликом одабира учесника за овај курс предност ће имати студенти друге и прве године основних студија.

 

9. август 2017.

Курс „Критика научно-истраживачког рада" 

Програм:
10:00-11:00 Уводно предавање
11:20-12:20 Радионица: Постављање научне хипотезе
12:50-13:50 Радионица: Одабир модел система и методологије
14:10-15:10 Радионица: Рецензија научне публикације
15:10-15:30 Завршна дискусија

Напомена:
Приликом одабира учесника за овај курс предност ће имати студенти четврте и треће године основних студија.