Докторски студијски програм Молекуларна биологија ИМГГИ реализује заједно са Биолошким факултетом Универзитета у Београду и Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.
Програм носи 180 ЕСПБ, траје 3 године и обухвата два модула: Молекуларна биологија еукариота и Молекуларна биологија прокариота.

Циљ програма је да обезбеди интелектуални оквир за развој високо образованих и креативних младих научника од којих се очекује да у будућности преузму водеће позиције у научним истраживањима и универзитетској настави.