Научни сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 65 3975960
Teл:     +381 11 3975960
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: natasag@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

1999 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
("Анализа регулације протеиназних гена природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29")
1996 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
("Клонирање и анализа протеиназног региона природног изолата Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29")
1993 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 - научни саветник, ИМГГИ, УБ
2005 - 2012 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2000 - 2005 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
1996 - 2000 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
1994 - 1996 - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2008 - предавач на докторским студијама на Фармацеутском факултету, УБ, у оквиру студијског програма Фармацеутска микробиологија
2008 - 2011 - Представник руководства за квалитет у ИМГГИ
2007 - 2008 - заменик директора ИМГГИ
2002 - 2006 - предавач на последипломским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна генетика и генетичко инжењерство

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2013 - делегат ИМГГИ у Скупштини Заједнице института
1997 - члан Удружења микробиолога Србије (Federation of European Microbiological Societes)
2002 - члан Друштва генетичара Србије
2014 - члан Друштва прехрамбених технолога Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Област научног истраживања обухвата: изолацију и молекуларну карактеризацију бактерија млечне киселине (БМК) и других Грам-позитивних и Грам-негативних микроорганизама из различитих еколошких ниша, секвенцирање и анотацију генома бактерија, карактеризацију пробиотичког потенцијала лактобацила, стандардизацију метода за детекцију и молекуларну типизацију Листериа сп. и Салмонелла сп кроз ланац ишране.
Текући пројекти се односе на карактеризацију гена и фактора одговорних за пробиотички потенцијал лактобацила (егзополисахариди, агрегациони фактори, бактериоцини, протеиназе). Осим тога, развој нових терапеутских стратегија за лечење различитих болести и дизајнирање формулација за функционалне стартер цултуре за функционалну храну за људе и животиње.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Filipic, B., Nikolic, K., Filipic, S., Jovcic, B., Agbaba, D., Antic Stankovic, J., Kojic, M., Golic, N.: Identifying the CmbT substrates specificity by using a quantitative structure-activity relationship (QSAR) study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 45 (2014) 764–771.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876107013002617

Hidalgo-Cantabrana, C, M. Nikolic, P. López, M. Miljkovic, A. Suárez, M. Kojic, A. Margolles, N. Golic, P. Ruas-Madiedo. Exopolysaccharide-producing Bifidobacterium animalis subsp. lactis strains and their polymers elicit different responses on immune cells from blood and gut associated lymphoid tissue. Anaerobe 26C (2014): 24-30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24445155

Lukic, J., Strahinic, I., Milenkovic, M., Golic, N., Kojic, M., Topisirovic, L., Begovic, J.: Interaction of Lactobacillus fermentum BGHI14 with rat colonic mucosa – implications for colitis induction. Appl. Environ. Microbiol. 79 (2013) (18):5735-44.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23851097

Golic, N., Čadež, N., Terzic-Vidojevic, A.,  Šuranská, H., Beganović, J., Lozo, J.,  Kos, B., Šušković, J., Raspor, P., Topisirović, L.: Evaluation of microbial diversity intraditional white-pickled and fresh soft cheeses from mountain regions inSerbia and low laying regions in Croatia. Int. J. Food Microbiol. 166 (2013) 294-300 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973841

Strahinic, I., J. Lozo, A. Terzic-Vidojevic, D. Fira, M. Kojic, N. Golic, J. Begovic and L. Topisirovic. 2013. Technological and probiotic potential of BGRA43 natural isolate of Lactobacillus helveticus. Frontiers in Microbiology. (2013) 4: 2.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23346083

Filipic, B, Golic,N, Jovcic, B, Tolinacki, M, Bay, DC, Turner, RJ, Antic-Stankovic, J, Kojic, M, Topisirovic, L. 2012. The cmbT gene encodes a novel major facilitator multidrug resistance transporter in Lactococcus lactis. Res Microbiol. 164 (2013) (1) 46-54.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22985829

7. Kozoderović, G., Velhner, M., Jelesić, Z., Golić, N., Lozo, J., Kehrenberg, C. 2012. Prevalence of quinolone resistance and mutations in the topoisomerase genes in Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates from Serbia. International Journal of Antimicrobial Agents, 40 (2012) 455-457. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22999768

Nikolic, M, Lopez, P, Strahinic, I, Suarez, A, Kojic, M, Fernandez-Garcıa, M, Topisirovic, L, Golic, N, Ruas-Madiedo, P. 2012. Characterisation of the exopolysaccharide (EPS)-producing Lactobacillus paraplantarum BGCG11 and its non-EPS producing derivative strains as potential probiotics. International Journal of Food Microbiology, 158(2) (2012) 155-62. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22858135

Zavisic, G., Petricevic, S., Radulovic, Z., Begovic, J., Golic, N., Topisirovic, L., Strahinic, I. 2012. Probiotic features of two oral Lactobacillus isolates. Brazilian Journal of Microbiology: 418-428.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24031847

Golic, N., Strahinic, I., Terzic-Vidojevic, A., Begovic, J., Nikolic, M., Tolinacki, M., Topisirovic, L. 2012. Molecular diversity among natural populations of Lactobacillus paracasei and Lactobacillus plantarum/paraplantarum strains isolated from autochthonous dairy products. Europ. Food Res. Tech. 234: 627-638.http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00217-012-1670-6#page-1

Topisirovic, L., Kojic, M., Strahinic, I., Fira, D., Golic, N.: A Survey of Antimicrobial Activity in Lactic Acid Bacteria of Different Origin.2011. In: Natural Antimicrobials in Food Safety and Quality, Ed. M Rai and M L Chikindas, CABI Oxfordshire,UK pp 27-38. ISBN: 9781845937690.

Nikolić, M., Tolinački, M., Fira, D., Golić, N., Topisirovic, L. 2009. Variation in specificity of the PrtP extracellular proteinases in Lactococcus lactis and Lactobacillus paracasei subsp. paracasei. Folia Microbiol. 54: 188-194. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19649733

Nikolic, M., Terzic-Vidojevic, A., Jovcic, B., Begovic, J., Golic, N., Topisirovic, L. 2008. Characterization of lactic acid bacteria isolated from Bukuljac, a homemade goat's milk cheese. Int. J Food Microbiol. 122: 162-170. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18177967

Strahinic, I., Busarcevic, M., Pavlica, D., Milasin, J., Golic, N., Topisirovic, L. 2007. Molecular and biochemical characterization of human oral lactobacilli as putative probiotic candidates. Oral Microbiol. Immunol. 22: 111-117. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17311634

Topisirovic, L., Kojic, M., Fira, D., Golic, N., Strahinic, I., Lozo, J. 2006. Potential of lactic acid bacteria isolated from specific natural niches in food production and preservation. Int. J. Food Microbiol. 112: 230-235. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16764959

Golic, N., Schliekelmann, M., Fernández, M., Kleerebezem, M., van Kranenburg, R. 2005. Molecular characterization of the CmbR Activator-Binding Site in the metC-cysK promoter region in Lactococcus lactis. Microbiology 151: 439-446. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15699193

Kranenburg, R., N. Golic, R. Bongers, R. J. Leer, W. M. de Vos, R. J. Siezen, and M. Kleerebezem. 2005. Functional analysis of three plasmids from Lactobacillus plantarum. Appl. Environ. Microbiol. 71: 1223-1230. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15746322

Pastar, I., I., Tonic, N. Golic, M. Kojic, R. van Kranenburg, M. Kleerebezem, L. Topisirovic, G. Jovanovic. 2003.Identification and genetic characterization of a novel proteinase, PrtR, from the human isolate Lactobacillus rhamnosus BGT10. Appl. Environ. Microbiol. 69:5802-5811. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14532028

Pavlova, S. I., A. O. Kilic, L. Topisirovic, N. Miladinov, C. Hatzos, L. Tao. 2002. Characterization of a cryptic plasmid from Lactobacillus fermentum KC5b and its use for constructing a stable Lactobacillus cloning vector. Plasmid 47: 182-192. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12151233

Miladinov, N, O. Kuipers, and L. Topisirovic. 2001. Casitone-mediated expression of the prtP and prtM genes in Lactococcus lactis subsp. lactis BGIS29. Arch. Microbiol. 177: 54-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11797045