докторанд
Лабораторија за молекуларну биологију (ЛМБ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб: +381 65 397 66 58
Teл:   +381 11 397 66 58
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: mirjananovkovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 - Докторанд, Лабораторија за молекуларну биологију, ИМГГИ, УБ
2012 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2012 - Докторант, ЛМБ,ИМГГИ, УБ
2011 - 2012 - Истраживач волонтер у Центру за хуману молекуларну генетику при Биолошком факултету

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Биомаркери хуманих болести.
Молекуларна генетика.
Анализа ДНК и молекуларна дијагностика.
Фармакогенетика у кардиоваскуларним болестима.
Регулација и експресија гена ЦYП2Ц9 и ЦYП2Ц19.
Епигенетички механизми регулације гена.     

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

  1. Backovic, D., S. Ignjatovic, L. Rakicevic, M. Novkovic, J. Kusic-Tisma, D. Radojkovic, E. Strugarevic, B. Calija, D. Radak & M. Kovac (2016) Clopidogrel High On-Treatment Platelet Reactivity in Patients with Carotid Artery Stenosis Undergoing Endarterectomy. A Pilot Study. Curr Vasc Pharmacol, 14, 563-569.  [doi:10.2174/1570161114666160714103148]
  2. Mitropoulou, C., V. Fragoulakis, L. B. Rakicevic, M. M. Novkovic, A. Vozikis, D. M. Matic, N. M. Antonijevic, D. P. Radojkovic, R. H. van Schaik & G. P. Patrinos (2016) Economic analysis of pharmacogenomic-guided clopidogrel treatment in Serbian patients with myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention. Pharmacogenomics.       [doi:10.2217/pgs-2016-0052]