Истраживач приправник
Лабораторија за молекуларну микробиологију (ЛММ),

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 65 397 59 60
Teл:     +381 11 397 59 60
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: mdinic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 - докторске студије-фармацеутска микробиологија, Фармацеутски Факултет (ФФ), Универзитет у Београду (УБ)
2012 - магистар фармације-мастер, ФФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 - истраживач приправник, ЛММ, ИМГГИ, УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Проучавање ефеката лактобацила и њихових биолошки активних компонената на вијабилност ћелија и различите ћелијске процесе у циљу идентификације потенцијалних молекуларних механизама њиховог терапијског дејства. Испитивање интеракције лактобацила са гастроинтестиналном мукозом, њихов утицај на епителну, имунолошку баријеру и физиолошке процесе у гастроинтестиналном тракту. Утицај лактобацила на патогенезу бактеријских инфекција у ин витро/ин виво условима.