Академик, научни саветник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:    +381 64 8044085
Teл:     +381 11 397 62 12
Факс:   +381 11 397 58 08
E-mail: milenastevanovic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

1990 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(ТЕЗА: Структурна анализа три хаплотипа β фамилије гена за глобинске ланце хемоглобина пацова Rattus Norvegicus)
1987 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1983 - Дипломирани молекуларни биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2000 - научни саветник, ИМГГИ, УБ
1996 - 2000 - виши научни сарадник, ИМГГИ
1991 - 1996 - научни сарадник, ИМГГИ
1988 - 1991 - истраживач сарадник, ИМГГИ
1986 - 1988 - истраживач приправник, ИМГГИ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2007 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија
1999 - предавач на основним академским студијама на Биолошком факултету, УБ, предмет Основи манипулисања генима
1994 - руководилац Лабораторије за хуману молекуларну генетику, ИМГГЕ, УБ
1992 - 1994 - пост-док, Департман за генетику, Универзитет у Кембриџу, Велика Британија
1991 - 1992 - пост-док, Краљевски институт за испитивање канцера, Лондон, Велика Британија
1986 - 1991 - Лабораторија за проучавање структуре генома, ИМГГЕ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2015 - редовни члан Српске академије наука и уметности
2007 -
 члан Матичног научног одбора за биологију Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2005 - 2014 - члан Управног одбора Српског биолошког друштва
2004 -2006 - члан Савета УБ
2003 - члан Националног комитета за биоетику Србије УНЕСЦО комисије
2001 - 2007 - члан Комисије за биологију, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
2001 - 2006 - председник Научног већа ИМГГИ, УБ
1999 – 2011 - председник УО ИМГГИ
1993 - 2010 - члан Управног одбора (УО) ИМГГИ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Проучавање структуре и регулације експресије хуманих SОX гена: идентификација контролних елемената укључених у транскрипциону регулацију експресије и проучавање улоге Wnт и Sonic hedgehog (SHH) сигналних путева у контроли експресију ових гена; Проучавање утицаја епигенетичких механизама на контролу експресије SОX гена; Истраживање улоге SОX гена у одржавању плурипотентности, одређивању судбине и диференцијацији ћелија; Проучавање улоге SОX гена у онкогенези; Филогенетска анализа варијација на нивоу митохондријалне ДНК у савременој популацији, као и у популацијама које су насељавале подручје југозападне Србије од бронзаног доба до средњег века; Примена флуоресцентне in sity хибридизације у детекцији микроделеционих синдрома.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

 1. Mojsin M., Topalovic V., Vicentic J.M., Schwirtlich M., Stanisavljevic D., Drakulic D., Stevanovic M. Crosstalk between SOXB1 proteins and WNT/β-catenin signaling in NT2/D1 cells. Histochem Cell Biol. 2015. 144:429-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26239426
 1. Davidovic S., Malyarchuk B., Aleksic J.M., Derenko M., Topalovic V., Litvinov A., Stevanovic M., Kovacevic-Grujicic N. Mitochondrial DNA perspective of Serbian genetic diversity. Am J Phys Anthropol 2015. 156:449-465. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25418795
 1. Petrovic, Milivojevic M., Popovic J., Schwirtlich M., Rankovic B., Stevanovic M. SOX18 Is a Novel Target Gene of Hedgehog Signaling in Cervical Carcinoma Cell Lines.PLoS One. 2015. 10(11):e0143591. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26588701
 1. Popovic J., Stanisavljevic D., Schwirtlich M., Klajn A., Marjanovic J., Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells. 2014. PLoS One, 9:e91852. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840
 1. Mojsin M., Vicentic J.M., Schwirtlich M., Topalovic V., Stevanovic M. Quercetin reduces pluripotency, migration and adhesion of human teratocarcinoma cell line NT2/D1 by inhibiting Wnt/β-catenin signaling. 2014. Food Funct, 5:2564-73. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138740
 1. Popović V., Živković J., Davidović S., Stevanović M., Stojković D. Mycotherapy of cancer: an update on cytotoxic and antitumor activities of mushrooms, bioactive principles and molecular mechanisms of their action. 2013. Curr Top Med Chem,13:2791-806. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24083788
 1. Drakulic D., Krstic A.,Stevanovic M. Establishment and initial characterization of SOX2-overexpressing NT2/D1 cell clones. 2012. Genet Mol Res,11:1385-400. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22653585
 1. CuturiloG., Menten B., Krstic A., Drakulic D., Jovanovic I., Parezanovic V., Stevanovic M. 4q34.1-q35.2 deletion in a boy with phenotype resembling 22q11.2 deletion syndrome. 2011. Eur J Pediatr, 170:1465-70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21833498
 1. Popovic J., Klajn A., Petrovic I., Stevanovic M.Tissue-specific Forkhead protein FOXA2 up-regulates SOX14 gene expression. 2010. Biochim Biophys Acta: Gene Regulatory Mechanisms, 1799: 411–418. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074681
 1. Petrovic I., Kovacevic-Grujicic N., Stevanovic M. Early growth response protein 1 acts as an activator of SOX18 promoter. 2010. Exp Mol Med., 42:132-42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20054233
 1. Mojsin M., Stevanovic M. PBX1 and MEIS1 up-regulate SOX3 gene expression by direct interaction with a consensus binding site within the basal promoter region. 2010. Biochem J, 425:107-16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799567
 1. Nikčević G., Savić T., Kovačević-Grujičić N., Stevanović M. Up-regulation of the SOX3gene expression by retinoic acid: characterization of the novel promoter-response element and the retinoid receptors involved. 2008. J Neurochem, 107: 1206-15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786169
 1. Kovačević-Grujičić N., Mojsin M., Krstić A., Stevanović M. Functional characterization of the human SOX3 promoter: Identification of transcription factors implicated in basal promoter activity. 2005. Gene, 344: 287-97. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656994
 1. Stevanovic M. Modulation of SOX2 and SOX3 gene expression during differentiation of human neuronal precursor cell line NTERA2. 2003. Mol Biol Rep, 30: 127-132. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12841584
 1. Colignon J., Sockanathan S., Hacker A., Cohen-Tannoudji M., Norris D., Ratan S., Stevanović M., Goodfellow P. N., Lovell-Badge R. A comparison of the properties of           Sox-3 with Sry and two related genes, Sox-1 and Sox-2. 1996. Development, 122: 509-520. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8625802
 1. Stevanović M., Zuffardi O., Collignone J., Lovell-Badge R., and Goodfellow P. The cDNA sequence and chromosomal location of the human SOX2 gene. 1994. Mamm Genome, 5: 640-642. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7849401
 1. Foster J.W., Dominguez-Steglich M.A., Guioli S., Kwok C., Weller P.A., Stevanović M., Weissenbach J., Mansour S., Young I.D., Goodfellow P.N., Brook J.D., Schafer A.J. Campomelic dysplasia and autosomal sex reversal caused by mutation in an Sry-related gene. 1994. Nature, 372: 525-530. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7990924
 1. Stevanović M., Lovell-Badge R., Collignone J., Goodfellow, P. SOX3 is an X-linked        gene related to SRY. 1993. Hum Mol Genet, 2: 2013-2018. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8111369
 1. Farr C.J., Stevanović M., Thomson E.J., Goodfellow P., Cooke, H.J. Telomere-associated chromosome fragmentation: applications in genome manipulation and analysis. 1992. Nat Genet, 2: 275-282. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1303279
 1. Stevanović M., Paunesku T., Radosavljević D., Drmanac R., Crkvenjakov R. Variant chromosomal arrangement of adult β-globin genes in rat. 1989. Gene, 79: 139-150. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2777087