Истраживач сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 65 3976212
Teл:    +381 11 3976212
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: milenamilivojevic@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2014 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(Улога Sonic hedgehog сигналног пута у регулацији експресије SOX18 гена у HеLа ћелијама, као модел систему карцинома грлића материце)
2005 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2010 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2006 - 2010 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Разумевање молекуларних механизама који регулишу настанак и развој тумора су од кључне важности за развој бољих терапеутских приступа у лечењу. Последњих година многобројни литературни подаци показују да промена у регулацији Sonic hedgehog (SHH) сигналног пута доводи до настанка и прогресије различитих врста тумора код човека. Такође, све је већи број радова који говори о улози SOX гене у различитим фазама развоја малигних тумора. Основна област научног истраживања је анализа функционалних веза Sonic hedgehog (SHH) сигналног пута и хуманих SOX гена у различитим туморским линијама.

Такође, наша интересовања су усмерена на увођење и примену флуоресцентне in situ хибридизације (FISH) за детекцију нумеричких и структурних аберација хромозома.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Milivojevic M, Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Popovic J, Mojsin M, Stevanovic M. Construction and functional analysis of novel dominant-negative mutant of human SOX18 protein. Biochemistry (Mosc). 2013 Nov;78(11):1287-92. doi: 10.1134/S0006297913110096.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460943

Cuturilo G, Drakulic D, Krstic A, Gradinac M, Ilisic T, Parezanovic V, Milivojevic M, Stevanovic M, Jovanovic I.The role of modern imaging techniques in the diagnosis of malposition of the branch pulmonary arteries and possible association with microdeletion 22q11.2.Cardiol Young. 2013 Apr;23(2):181-8. doi: 10.1017/S1047951112000571. Epub 2012 Apr 26 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22717372

Mojsin M, Kovacevic-Grujicic N, Krstic A, Popovic J, Milivojevic M, Stevanovic M. Comparative analysis of SOX3 protein orthologs: Expansion of homopolymeric amino acid tracts during vertebrate evolution. Biochem Genet. 2010 Aug;48(7-8):612-23. doi: 10.1007/s10528-010-9343-2010-9343-2. Epub 2010 May 21.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495863