Истраживач сарадник
Лабораторија за молекуларну биологију (ЛМБ)

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду (УБ),

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб: +381 64 397 66 58
Teл:  +381 11 397 66 58
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: maja@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2012 - Студент докторских студија, модул молекуларна биологија еукариота, Биолошки факултет, УБ
2012 - Мастер молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет, УБ
2010 - Молекуларни биолог и физиолог, Биолошки факултет, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2014 - Истраживач сарадник, ЛМБ, ИМГГИ, УБ
2013 - 2014 - Истраживач приправник, ЛМБ, ИМГГИ, УБ
2012 - 2013 - Волонтер ЛМБ, ИМГГИ, УБ
2011 - 2012 - Мастер студент, Лабораторија за кардиоваскуларну физиологију, Институт за медицинска истраживања, УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

обрада 3'краја протромбинског гена и регулација експресије гена за протромбин, улога микро РНК у експресији протромбинског гена,функционална анализа генских варијанти у 3'крају гена за протхромбин, 3'крај протхромбинског гена у етиологији тромбофилије, канцера и инфламације,дефинисање нових маркера тромбофилије, наследна тромбофилија

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Djordjevic V, Pruner I, Tomic B, Nestorovic A, Gvozdenov M, Kovac M, Radojkovic D. The 3'end prothrombin gene variants in patients with different thrombotic events. Lab Med. 2014 Fall; 45(4):309-14 [ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25316662]  

Pruner I, Djordjevic V, Gvozdenov M, Tomic B, Radojkovic D. Biochem Genet. Determination of transgene copy number in stably transfected mammalian cells by PCR-capillary electrophoresis assay. 2014 Apr; 52(3-4):159-65. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24292648]