Научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:    +381 65 3976212
Teл:    +381 11 3976212
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: schwirtlich@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2009 - Доктор медицинских наука, смер фунционалне неуроанатомија, Семелвајс Универзитет, Будимпешта, Република Мађарска.
Диплома је 2012 нострификована као диплома доктора биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(Наслов теме: Молекуларне компоненте и функција GABA сигнализације током развића)
1998 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2012 - научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2012 - истраживач у Лабораторији за хуману молекуларну генетику, Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ,
2001 – 2010 - истраживач у Институту за експерименталну медицину Мађарске Академије Наука, Будимпешта, Република Мађарска
1998 - 2001 - истраживач на Одељењу за неуробиологију, Биолошког института Синиша Станковић, УБ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2012 - члан Друштва за неуронауке Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Проучавање функције SОXB1( SОX1, SОX2, SОX3) и SОXB2 (SОX14 и SОX21) чланова SОXB фамилије транскрипционих фактора у регулацији пролиферације ембрионалних и карциномских матичних ћелија као и диференцијацији неуралних прогенитора током развића нервног система.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

In press:

Drakulic D, Marjanovic Vicentic J, Schwirtlich M, Tosic J, Krstic A, Klajn A, Stevanovic M. The overexpression of SOX2 affects the migration of human
teratocarcinoma cell line NT2/D1. An. Acad. Bras. Ciênc., 2014

Klajn A, Drakulic D, Tosic M, Pavkovic Z, Schwirtlich M, Stevanovic M. Effects of constitutive SOX2 overexpression on neural differentiation of
NT2/D1 cells. Biochemistry (Moscow), 2014

Published:

Mojsin M, Vicentic JM, Schwirtlich M, Topalovic V, Stevanovic M. Quercetin reduces pluripotency, migration and adhesion of human teratocarcinoma cell line NT2/D1 by inhibiting Wnt/β-catenin signaling. Food Funct. 2014 Oct 24;5(10):2564-73.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138740

Vastagh C, Schwirtlich M, Kwakowsky A, Erdélyi F, Margolis FL, Yanagawa Y, Katarova Z, Szabó G. The spatio-temporal segregation of GAD forms defines distinct GABA signaling functions in the developing mouse olfactory system and provides novel insights into the origin and migration of GnRH neurons. Dev Neurobiol. 2014 Aug 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25125027

Popovic J, Stanisavljevic D, Schwirtlich M, Klajn A, Marjanovic J, Stevanovic M. Expression analysis of SOX14 during retinoic acid induced neural differentiation of embryonal carcinoma cells and assessment of the effect of its ectopic expression on SOXB members in HeLa cells.PLoS One. 2014 Mar 17;9(3):e91852. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24637840

Schwirtlich M, Kwakowsky A, Emri Z, Antal K, Lacza Z, Cselenyák A, Katarova Z, Szabó G. GABAergic signaling in primary lens epithelial and lentoid cells and its involvement in intracellular Ca2+ modulation.Cell Calcium. 2011 Oct;50(4):381-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21820173

Schwirtlich M, Emri Z, Antal K, Máté Z, Katarova Z, Szabó G. GABA(A) and GABA(B) receptors of distinct properties affect oppositely the proliferation of mouse embryonic stem cells through synergistic elevation of intracellular Ca(2+).FASEB J. 2010 Apr;24(4):1218-28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19959723

Kwakowsky A, Schwirtlich M, Kooy F, Abrahám I, Máté Z, Katarova Z, Szabó G. GABA neurotransmitter signaling in the developing mouse lens: dynamic regulation of components and functionality.Dev Dyn. 2008 Dec;237(12):3830-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18985723

Kwakowsky A, Schwirtlich M, Zhang Q, Eisenstat DD, Erdélyi F, Baranyi M, Katarova ZD, Szabó G. GAD isoforms exhibit distinct spatiotemporal expression patterns in the developing mouse lens: correlation with Dlx2 and Dlx5.Dev Dyn. 2007 Dec;236(12):3532-44.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17969168