Научни сарадник
Лабораторија за хуману молекуларну генетику

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб: +381 64 3976 212
Teл:  +381 11 3976 212
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: mojsin@imgge.bg.ac.rs                                   

ОБРАЗОВАЊЕ

2008 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(Улога ТАLE транскрипционих фактора у регулацији експресије SOX3 гена ретиноичном киселином)
2000 - Магистар биолошких наука, БФ, УБ
1997 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2009 - научни сарадник, ИМГГИ, УБ
2000 - 2009 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
1997 - 2003 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2011 - заменик шефа Лабораторија за хуману молекуларну генетику
2012 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија еукариота

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2011 - члан Српског биолошког друштва
2011 - члан Друштва генетичара Србије

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Механизми укључени у регулацију експресије хуманог SOX3 гена током неуралне диференцијације: транскрипциони фактори, сигнални путеви, епигенетички механизми.

Улога Wнт/β-катенин сигналног пута у регулацији експресије хуманих SOXB1 гена (SOX1, SOX2 и SOX3)

Испитивање утицаја биоактивних једињења на основне ћелијске процесе(вијабилност, пролиферацију, апоптозу, адхезију, миграцију, оксидативни статус) у циљу идентификације супстанци које би могле бити корисни додаци ишрани људи и животиња

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Quercetin reduces pluripotency, migration and adhesion of human teratocarcinoma cell line NT2/D1 by inhibiting Wnt/β-catenin signaling. Mojsin M, Vicentic JM, Schwirtlich M, Topalovic V, Stevanovic M. Food Funct. 2014 Oct 24;5(10):2564-73. doi: 10.1039/c4fo00484a. Epub 2014 Aug 20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138740

Construction and functional analysis of novel dominant-negative mutant of human SOX18 protein. Milivojevic M, Petrovic I, Kovacevic-Grujicic N, Popovic J,Mojsin M, Stevanovic M. Biochemistry (Mosc). 2013 Nov;78(11):1287-92. doi: 10.1134/S0006297913110096.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460943

Cyclic AMP response element binding (CREB) protein acts as a positive regulator of SOX3 gene expression in NT2/D1 cells. Kovacevic-Grujicic N,Mojsin M, Popovic J, Petrovic I, Topalovic V, Stevanovic M. BMB Rep. 2014 Apr;47(4):197-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24257117

TG-interacting factor (TGIF) downregulates SOX3 gene expression in the NT2/D1 cell line. Mojsin M, Popovic J, Kovacevic Grujicic N, Stevanovic M. J Genet Genomics. 2012 Jan;39(1):19-27. doi: 10.1016/j.jgg.2011.11.006. Epub 2011 Dec 24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22293114

Regulation of the SOX3 gene expression by retinoid receptors. Nikčević G, Kovačević-Grujičić N,Mojsin M, Krstić A, Savić T, Stevanović M. Physiol Res. 2011;60 Suppl 1:S83-91. Epub 2011 Jul 19. Review. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21777018

Comparative analysis of SOX3 protein orthologs: Expansion of homopolymeric amino acid tracts during vertebrate evolution. Mojsin M, Kovacevic-Grujicic N, Krstic A, Popovic J, Milivojevic M, Stevanovic M. Biochem Genet. 2010 Aug;48(7-8):612-23. doi: 10.1007/s10528-010-9343-2. Epub 2010 May 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495863

PBX1 and MEIS1 up-regulate SOX3 gene expression by direct interaction with a consensus binding site within the basal promoter region. Mojsin M, Stevanovic M. Biochem J. 2009 Dec 14;425(1):107-16. doi: 10.1042/BJ20090694. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19799567

Regulation of SOX3 gene expression is driven by multiple NF-Y binding elements. Krstic A,Mojsin M, Stevanovic M. Arch Biochem Biophys. 2007 Nov  5;467(2):163-73. Epub 2007 Sep 7.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17910945

Comparison of promoter regions of SOX3, SOX14 and SOX18 orthologs in mammals. Kovacevic-Grujicic N,Mojsin M, Djurovic J, Petrovic I, Stevanovic M. DNA Seq. 2008 Jun;19(3):185-94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17852354

Mapping of the RXRalpha binding elements involved in retinoic acid induced transcriptional activation of the human SOX3 gene. Mojsin M, Grujicić NK, Nikcević G, Krstić A, Savić T, Stevanović M. Neurosci Res. 2006 Dec;56(4):409-18. Epub 2006 Sep 26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17005281

Functional characterization of the human SOX3 promoter: identification of transcription factors implicated in basal promoter activity. Kovacevic Grujicic N,Mojsin M, Krstic A, Stevanovic M. Gene. 2005 Jan 3;344:287-97. Epub 2004 Dec 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15656994