Irena Glumac
Истраживач сарадник
Лабораторија за молекуларну биомедицину

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444а, 11010 Београд, Србија
Моб:   +381 65 3976 445
Тел:     +381 11 3976 445
Фаx:    +381 11 397 58 08
Е-маил: irena.glumac@imgge.bg.ac.rs                          

OБРАЗОВАЊЕ

2011 - Докторске студије. Модул - молекуларна биологија еукариота, ФБ, Универзитет у Београду
2010 - Дипломирани молекуларни биолог и физиолог, ФБ, Универзитет у Београду

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2013 - истраживач сарадник, ИМГГИ, УБ
2012-2013 - истраживач приправник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, (ИМГГИ), УБ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Акутна и хронична мијелоидна леукемија. Мултипли мијелом. Генетичка основа и поремећај процеса диференцијације, пролиферације и апоптозе. Молекуларни маркери значајни за дијагнозу болести, праћење и терапију ових хематолошких малигнитета.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Expression of Bcl2L12 in chronic lymphocytic leukemia patients: association with clinical and molecular prognostic markers.Karan-Djurasevic T, Palibrk V, Zukic B, Spasovski V, Glumac I, Colovic M, Colovic N, Jurisic V, Scorilas A, Pavlovic S, Tosic N. Med Oncol. 2013 Mar;30(1):405