Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији

2006.

Лабораторија за молекуларну генетику индустријских микроорганизама (пројекат ИП1836)

Награда за пласман у финале такмичења

Предлог: Развој технолошког поступка за производњу ферментисаног киселомлечног производа од козијег млека применом аутохтоних бактерија млечне киселине

Тим: Михајло Остојић, Пољопривредни факултет; Љубиша Тописировић, ИМГГИ; Игор Остојић

2008.

Лабораторија за молекуларну биологију (пројекат 143051)

Награда за освојено 3. место у области Биологија у категорији Потенцијали

Предлог: Комбинована анализа молекуларних маркера CA19-9 и K-RAS G12 у дијагностици карцинома панкреаса

Тим: Александра Николић, ИМГГИ; Александра Дивац, ИМГГИ; Снежана Лукић, Клиника за гастроентерологију, Клинички центар Србије; Мила Љујић, ИМГГИ

2015.

Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама (пројекат 173048)

Награда за пласман у 3. круг рецензија (Изложба иновација)

Предлог: Биопластични фластер

Тим: Јасмина Никодиновић Рунић, ИМГГИ; Сања Јеремић, ИМГГИ; Јелена Радивојевић, ИМГГИ; Лидија Ђокић, ИМГГИ; Душан Миливојевић, ИМГГИ

2015.

Лабораторија за молекуларну микробиологију (иновациони пројекат 451-03-2802/2013-16/148)

Награда за пласман у 3. круг рецензија (Изложба иновација)

Предлог: Прва оригинална домаћа пробиотичка култура за животиње

Тим: Наташа Голић, ИМГГИ; Амарела Терзић-Видојевић, ИМГГИ; Катарина Вељовић, ИМГГИ; Игор Мрваљевић, Ветеринарска станица Кокер

Такмичење “Belgrade Venture Forum

2014.

Лабораторија за молекуларну микробиологију (иновациони пројекат 451-03-2802/2013-16/148)

Награда за пласман у финале такмичења

Предлог: Development of probiotic product for non-human mammals using natural isolates of lactic acid bacteria

Тим: Наташа Голић, ИМГГИ; Амарела Терзић-Видојевић, ИМГГИ; Игор Мрваљевић, Ветеринарска станица Кокер; Млађан Стојановић, Завод за интелектуалну својину; Наташа Љешковић, ИМГГИ

Национална патентна пријава ”Нова пробиотичка стартер култура за хуману и анималну примену” П-2015/0852 поднета Заводу за интелектуалну својину Републике Србије 17.12.2015. године и међународне патентне пријаве ПЦТ/РС2015/000027 поднете Заводу за интелектуалну својину Републике Србије 22.12.2015. године.