Избор у звање – др Александар Павић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Александра Павића у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Јасмина Никодиновић Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Татјана Илић Томић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду члан и Проф. др Славиша Станковић,редовни професор, Биолошки факултет Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидата у научно звање, се од 11. јануара 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Тања Наранчић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Тање Наранчић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу:

др Лидија Ђокић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Јасмина Никодиновић Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и Проф. др Бранко Јовчић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 11. јануара 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у звање – др Нада Станковић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за реизбор др Наде Станковић у научно звање научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Татјана Илић Томић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Ивана Морић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и Проф. др Ђорђе Фира, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у научно звање, се од 11. јануара 2018. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у звање – Мина Мандић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за реизбор Мине Мандић у истраживачко звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Сања Јеремић, научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду члан и др Бранка Васиљевић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у истраживачко звање, се од 07. децембра 2017. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Реизбор у звање – Катарина Нововић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за реизбор Катарине Нововић у истраживачко звање истраживач сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Бранко Јовчић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Милан Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Јелена Беговић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за реизбор кандидаткиње у истраживачко звање, се од 07. децембра 2017. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Беговић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Јелене Беговић у научно звање научни саветник. Извештај Комисије у саставу: др Ивана Страхинић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Милан Којић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, и Проф. др Марина Миленковић, редовни професор, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 02. новембра 2017. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Ивана Морић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Иване Морић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Лидија Шенеровић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Татјана Илић Томић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан и др Бранко Јовчић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 02. новембра 2017. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Бранко Томић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Бранка Томића у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Валентина Ђорђевић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, председник Комисије, др Бранко Јовчић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан и др Драгица Радојковић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидата у научно звање, се од 02. новембра 2017. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.

Избор у звање – др Јелена Поповић

Научно веће Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство је покренуло поступак за избор др Јелене Поповић у научно звање виши научни сарадник. Извештај Комисије у саставу: др Марија Мојсин, виши научни сарадник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство,Универзитет у Београду, председник Комисије, Академик Милена Стевановић, научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду, члан, и Проф. др Душанка Савић Павићевић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, члан, као и пропратни материјал за избор кандидаткиње у научно звање, се од 02. новембра 2017. године налазе у кадровској служби ИМГГИ на увиду јавности.