докторанд

Лабораторија за молекуларну биологију
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду (УБ)

ОБРАЗОВАЊЕ

2016 - Студент докторских студија, студијски програм молекуларна биологија еукариота, Биолошки факултет, Универзитет у Београду (УБ)
2016 - Мастер биолог, БФ, УБ
2014 - Дипломирани биолог, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2015-2016 - Израда мастер тезе, ИМГГИ, УБ- лабораторија за молекуларну биологију

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2010 - 2016 - Учесник манифестације „Фестивал науке“
Од 2011 Демонстратор Центра за промоцију науке

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  1. Фармакогенетика у лечењу кардиоваскуларних болести
  2. Испитивање VKORC1 и VKORC1L1 гена као прогностичких маркера у појави кардиоваскуларних болести ( инфаркт миокарда, стенозе артерија, калцификација артерија)