Истраживач сарадник
Лабораторија за молекуларну микробиологију

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степеe 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 64 0901047
Teл:     +381 11 318 37 75
Факс:    +381 11 397 58 08
E-mail: gordanauzelac@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

2009 - Дипломирани инжењер прехрамбене технологије

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2010 - 2014 - истраживач сарадник, ИМГГИ

РАДНО ИСКУСТВО

2010 - 2014 - истраживач сарадник, ИМГГИ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

Механизам деловања, структурно функционална анализа и регулација експресије ЛсбБ, бактериоцина бактерија млечне киселине
Анализа генома Pseudomonas aeruginosa PUPa3
Анализа „Qуорум Qуенчинг“ молекула

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Ovchinnikov K, Kristiansen PE, Uzelac G, Topisirovic L, Kojic M, Nissen-Meyer J, Nes IF, Diep DB. 2014. Defining the structure and receptor binding domain of the leaderless bacteriocin LsbB. J. Biol. Chem. 289: 23838-23845. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24993828

Uzelac G, Bertani I, Kojic M, Paszkiewicz KH, Studholme DJ,  Passoss da Silva D, Venturi V. 2014. Draft Genome Sequence of Beneficial Rice Rhizosphere Isolate Pseudomonas aeruginosa PUPa3. Genome announc. doi: 10.1128/genomeA.00654-14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24994800

Uzelac G,Kojic M,Lozo J,Aleksandrzak-Piekarczyk T,Gabrielsen C,Kristensen T,Nes IF,Diep DB,Topisirovic L. 2013. AZn-dependentmetallopeptidaseis responsible for sensitivity to LsbB, a class II leaderless bacteriocin of Lactococcus lactis subsp. lactis BGMN1-5. J. Bacteriol. 195: 5614-5621. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24123824

Terzic-Vidojevic A, Mihajlovic S, Uzelac G, Veljovic K, Tolinacki M, Nikolic M, Topisirovic L, Kojic M. 2013. Characterization of lactic acid bacteria isolated from artisanal Travnik young cheeses, sweet creams and sweet kajmaks over four seasons. Food Microbiol. 39: 27-38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24387849