Научни саветник
Лабораторија за молекуларну биологију биљака

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ),
Универзитет у Београду,

В. Степе 444a, 11010 Београд, Србија
Moб:   +381 62 282167
Teл:    +381 11 3976414
Факс:  +381 11 397 58 08
E-mail: vesamax@imgge.bg.ac.rs

ОБРАЗОВАЊЕ

1997 - доктор биолошких наука, Биолошки факултет (БФ), Универзитет у Београду (УБ),
(теза "Биосинтеза резервних протеина семена хељде")
1982 - магистар биолошких наука, БФ, УБ
1979 - дипломирани биолог, студијска група молекуларна биологија и физиологија, БФ, УБ

ИСТРАЖИВАЧКО ИСКУСТВО

2005 - научни саветник, ИМГГИ, УБ
2000 - виши научни сарадник, ИМГГИ, УБ
1998 - научни сарадник/ ИМГГИ, УБ
1986 - истраживач Депт. Биочем. Мол. Биол. Харвард Унив. Цамбридге, УСА
1985 - истраживач -приправник, Центар за генетичко инжењерство, УБ
1982 - 1984 - истраживач у Лабораторији за генетичко инжењерство, Институт "Галеника", Београд
1980 - 1982 - асистент, Биолошки факултет, УБ

РАДНО ИСКУСТВО

2002 - 2011 - руководилац Лабораторије за молекуларну билогију биљака
2008 - 2011 - предавач на докторским студијама на Биолошком факултету, УБ, у оквиру студијског програма Молекуларна биологија

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

2003 - 2012 - Представник Србије у EPSO (European Plant Science Organization) www.epsoweb.org
2001 - 2012 - Члан Стручног савета за биолошку сигурност, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
2008 - 2012 - Члан Већа природних наука БУ
2006 - 2010 - Председник Научног већа ИМГГИ

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

  • Анализа структуре и регулације експресије гена за резервне протеине семена хељде (ткивно специфична и контролисана у развићу) као и металотионеина и аспартичне протеиназе чија функција јос није разјашњена али могу бити укључени у деградацију протеина или одговор биљака на стрес.
  • Транскрипциони фактори (Tf) укључени у контролу већег броја гена активних код одговора биљака на абиотички стес посебно припадници ДРЕБ фамилије анализирани код изабраних биљних врста (Pisum sativum, Phaseolus vulgaris and Lolium perenne). Посебан интерес усмерен је на мале РНК које могу бити од круцијалне важности у регулацији одбовора на стрес.
  • Додатно, од интереса је молекуларна анализа феномена селфинкомпатибилности (гаметофитна Si) што укључује и анализу генетичког диверзитета дивљих популација рода Prunus Si), као и диморфни облик Si код хељде.

ОДАБРАНИ НАУЧНИ РАДОВИ

Jovanka Miljuš-Djukić, Nemanja Stanisavljević, Svetlana Radović, Živko Jovanović, Aleksandar Mikić and Vesna Maksimović (2013) Differential response of three contrasting pea (Pisum arvense, P. sativum and P. fulvum) species to salt stress: assessment of variation in antioxidative defence and miRNA expression.

AUSTRALIAN JOURNAL OF CROP SCIENCE, 7(13):2145-2153 http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=801406649364396;res=IELHSS Jovanović, Ž., Stanisavljević, N., Mikić, A., Radović, S., Maksimović, V. (2013): The expression of drought responsive element binding protein (DREB2A) related gene from pea (Pisum sativum L.) as affected by water stress. AUSTRALIAN JOURNAL OF CROP SCIENCE 7,1590-1596. http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=619194823896120;res=IELHSS

Dragana B. Nikolić, Jelena T Samardžić, Ana M. Bratić_,Ivan P. Radin Srdjan P. Gavrilovic_,Thomas Rausch,i Vesna R. Maksimović   (2010)     

Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) FeMT3 Gene in Heavy Metal Stress: Protective Role of the Protein and Inducibility of the Promoter Region under Cu2þ    and Cd2þTreatments, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 24; 58(6):3488-94 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20187605 Timotijevic Gordana S  Milisavljevic Mira Dj  Radovic Svetlana R  Konstantinovic Miroslav M  Maksimovic Vesna R, Ubiquitous aspartic proteinase as an actor in the stress response in buckwheat, JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 167, 61-68.http://europepmc.org/abstract/MED/19643510

 MilisavljevićDj Mira  PapićR Dražen  Timotijević S Gordana  Maksimović Vesna,   (2009)Successful production of recombinant buckwheat cysteine-rich aspartic protease in Escherichia coli, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 74, 607-618 http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-51390906607M#.VE9qmyx0xpg

Bratić Ana M  Majić Dragana B  Samardžić Jelena T  Maksimovic R Vesna , (2009) Functional analysis of the buckwheat metallothionein promoter: Tissue specificity pattern and up-regulation under complex stress stimuli, JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 166, 996-1000.http://europepmc.org/search?query=JOURNAL%20OF%20PLANT%20PHYSIOLOGY%2C%20(2009)%2C%20166%2C%20996-1000.

Banović Bojana  Šurbanovski Nada D  Konstantinovic Miroslav M  Maksimović R Vesna , (2009) Basic RNases of wild almond (Prunus webbii): Cloning and characterization of six new S-RNase and one "non-S RNase" genes, JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 166, 395-402.http://europepmc.org/search?query=JOURNAL%20OF%20PLANT%20PHYSIOLOGY%2C%20(2009)%2C%20%20166%2C%20395-402.

Milisavljević Mira Dj  Timotijević Gordana S  Radović Svetlana R  Konstantinović Miroslav M  Maksimovic R Vesna , (2008) Two types of aspartic proteinases from buckwheat seed - Gene structure and expression analysis, JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 165, 983-990. http://europepmc.org/search?query=%2C%20JOURNAL%20OF%20PLANT%20PHYSIOLOGY%2C%20(2008)%2C%20165%2C%20983-990.

Šurbanovski Nada D  Tobutt KR  Konstantinović Miroslav M  MaksimovicR  Vesna  Sargent DJ  Stevanović Vladimir B  Ortega E  Bosković Radovan I , (2007) Self-incompatibility of Prunus tenella and evidence that reproductively isolated species of Prunus have different SFB alleles coupled with an identical S-RNase allele, PLANT JOURNAL, 50, 723-734.http://europepmc.org/search?query=%2C%20PLANT%20JOURNAL%2C%20(2007)%2C%2050%2C%20723-734.

Milisavljević Mira Dj  Konstantinović Miroslav M  Brkljačić Jelena M  Maksimović R Vesna , Isolation and computer analysis of the 5 '-regulatory region of the seed storage protein gene from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench), JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, (2005), 53, 2076-2080. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15769138

BrkljačićM  Jelena  Majić B  Dragana  Miljuš-Djukić D Jovanka  Bratić M Ana  Konstantinović M Miroslav  Milisavljević Dj Mira  Maksimovic R Vesna ,( 2005) The metallothionein-like gene from buckwheat: Structural and functional analysis of the promoter region, INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, 166, 889900.http://europepmc.org/search?query=INTERNATIONAL%20JOURNAL%20OF%20PLANT%20SCIENCES%2C%20(2005)%2C%20166%2C%20889-900

Milisavljević Dj  Mira  TimotijevićS  Gordana  Radović R Svetlana  Brkljačić M  Jelena  Konstantinović M Miroslav  MaksimovicR  Vesna ,( 2004) Vicilin-like storage globulin from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seeds, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 52, 5258-5262. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15291505

Miljuš-DjukićD Jovanka  Ninković B  Slavica  Radović R  Svetlana  MaksimovićR  Vesna  Brkljačić M Jelena  Nešković Mirjana ,( 2004) Detection of proteins possibly involved in self-incompatibility response in distylous buckwheat, BIOLOGIA PLANTARUM, 48, 293-296.http://link.springer.com/journal/10535

Samardžić T Jelena  Milisavljević Dj Mira  BrkljačićM  Jelena  KonstantinovićM  Miroslav  MaksimovicR  Vesna , (2004) Characterization and evolutionary relationship of methionine-rich legumin-like protein from buckwheat, PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 42, 157-163.http://europepmc.org/search?query=PLANT%20PHYSIOLOGY%20AND%20BIOCHEMISTRY%2C%20(2004)%2C%2042%2C%20157-163.

Brkljačić M Jelena  Samardžić T Jelena  Timotijević S Gordana  MaksimovićR Vesna , (2004) Expression analysis of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) metallothionein-like gene (MT3) under different stress and physiological conditions, JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 161, 741-746. http://europepmc.org/search?query=JOURNAL%20OF%20PLANT%20PHYSIOLOGY%2C%20(2004)%2C%20161%2C%20741-746.

Timotijević Gordana S  Radović Svetlana R  Maksimović R Vesna ,(2003) Characterization of an aspartic proteinase activity in buckwheat (Fagopyrum esculentum moench) seeds, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 51, 2100-2104.
http://europepmc.org/search?uery=JOURNAL%20OF%20AGRICULTURAL%20AND%20FOOD%20CHEMISTRY%2C%20(2003)%2C%2051%2C%202100-2104.

Radović, S., Maksimović, V., Brkljačić, J., Varkonji-Gašić, E., Savić, A. (1999), 2S albumin from buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) seeds, JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, 47/4, 1467-1470 http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jf980778s

Brkljačić,J., Maksimović,V., Radović,S., Savić,A., (1999) Identification of metallothionein-like cDNA clone from buckwheat, JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 154,802-804 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161799802612

Radović, S.,Maksimović, V., Varkonji, E. (1996) Characterisation of  buckwheat seed storage proteins. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY. 44(4), 972-975 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf950655x

Maksimović, V., Varkonji-Gašić E., Radović S. and Savić A. (1996): Biosynthesis of 13S buckwheat seed storage  protein. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 147(6), 759-761 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161711814902